UE
GR
IS

Obiective și Activități

by x99bing

Obiectivul general

Dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă a cel puțin 374 persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs, șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu domiciliul/rezidența în Regiunea Sud-Est.

Mecanismul propus de noi asigură realizarea obiectivului specific al programului și apelului datorită elementelor care-l compun și modalităților de intervenție stabilite. Din mecanismul nostru fac parte: membri grupului țintă, activitățile /sub-activitățile proiectului, serviciile, întreprinderile înființate.

Totodată, dorim să includem în mecanism și alte entități interesate de îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs: AJOFM, AJPIS, facultăți cu profil economic și social, furnizori publici și privați de servicii de ocupare / formare continuă a adulților, direcții de asistență socială, primării și mass media.

Scopul proiectului vizează adresarea unor nevoi stringente ale grupului țintă, nevoi relevate în documentele strategice specifice, precum și combaterea problemelor cu care aceștia se confruntă în momentul în care doresc să ocupe un loc de muncă, respectiv:

  • Nivelul scăzut de educație și pregătire profesională a tinerilor NEETs la momentul tranziției către piața muncii;
  • Lipsa resurselor materiale/posibilităților financiare pentru finalizarea studiilor obligatorii;
  • Neconcordanță dintre calificările profesionale/experiența tinerilor NEETs și cerințele angajatorilor;
  • Dezvoltarea insuficientă a culturii muncii în rândul tinerilor și lipsa competențelor acestora privind identificarea și ocuparea unui loc de muncă;

Obiective specifice

Obiectiv specific 1:

Creșterea nivelului de informare și promovare în rândul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect și îndrumarea acestora spre SPO în vederea participării la formare continuă și consolidarea unei cariere, prin informarea, identificarea și selecția în primele 12 luni, a cel puțin 374 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs, șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în Regiunea Sud-Est, din care 39 persoane vor fi de etnie romă (10,43%) și 77 persoane vor fi din zona rurală (20,59%).

Obiectiv specific 2:

Sprijinirea participării la programele de formare profesională și calificare pe o perioada de 18 luni, a tinerilor NEETs cu vârsta între 16 – 29 ani, prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților prin cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare pentru pentru 154 tineri NEETs – Cursuri calificare nivel 2, iar pentru 304 tineri NEETs – curs Competențe TIC. Programele se adresează tinerilor NEETs din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate B, C și D, respectiv “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”.

Obiectiv specific 3:

Stimularea ocupării forței de muncă pentru 374 tinerii NEETs din grupul țintă care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A “ușor ocupabil”, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii, pe o perioada de 18 luni, organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectiv specific 4:

Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil” prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin (formare profesională în competențe antreprenoriale și consiliere/consultanță/mentorat pentru 70 tineri NEETs și acordarea de subvenții sub formă de micro-granturi pentru 10 tineri NEETs) pentru înființarea de noi afaceri.

Activităti

Activitatile propuse care conduc la atingerea obiectivului general sunt grupate intr-un pachet integrat de masuri active de ocupare (informare si constientizare, consiliere profesionala realizata de SPO, formare profesionala, mediere pe piata muncii si antreprenoriat), in mod logic si cronologic, fiind direct corelate cu resursele materiale si umane (inclusiv cu atributiile echipei de proiect), rezultatele asteptate si indicatorii aferenti.

Dupa cum evidentiaza indicatorii de realizare si de rezultat ai proiectului, acestea vor produce beneficii de lunga durata in randul persoanelor ce constituie grupul tinta, contribuind la cresterea ocuparii si imbunatatirea nivelului de competente in randul tinerilor NEETs someri inregistrati la SPO, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Sud-Est. Atingerea acestui obiectiv va genera un efect pozitiv pe termen lung asupra grupului tinta si asupra regiunii, deoarece prin acest proiect se asigura serviciile si structurile de sprijin necesare facilitarii integrarii pe piata muncii a grupului tinta vizat, accesul acestuia la servicii de formare, mediere si antreprenoriat, care maresc sansele de ocupare a acestora, cat si la o serie de servicii de inovative.

Setul de masuri incluse in proiect pentru facilitarea accesului la educatie/formare si pe piata muncii a grupului tinta este un set integrat de masuri active de ocupare care permite acoperirea nevoilor grupului tinta si care asigura atat dezvoltarea capitalului uman, dar si plasarea pe piata muncii a persoanelor vizate si, implicit, contribuie la atingerea obiectivelor specifice.

Dat fiind faptul ca prin acest proiect vom actiona in mod integrat, dar si prin faptul ca parteneriatul are o vasta experienta anterioara in implementare de proiecte specifice si furnizarea de actiuni similare consideram ca proiectul are garantii de reusita.

  1. Cresterea gradului de initiere, calificare, recalificare, specializare, certificare si pregatire profesionala, prin sustinerea, stimularea, sprijinirea, dobandirea notiunilor teoretice si practice si certificarea competentelor, aptitudinilor si a abilitatilor de baza si transversale, profesionale si non-profesionale. Dezvoltarea competentelor si abilitatilor profesionale si antreprenoriale a tinerilor NEETs, inclusiv PFA si/sau Intreprinderi Individuale, la nivel regional si national, conduce la cresterea gradului de performanta, competenta, gandire proactiva si productivitate a viitoarelor persoane angajate, la imbunatatirea gradului de anticipare si adaptabilitate la schimbare, la nevoile si cerintele pietei muncii, fapt care va genera dezvoltare durabila si scaderea saraciei (venituri familiale si bugetare mai mari) la nivel local si regional. Pe termen lung se va inregistra un efect pozitiv prin realizarea unui model care va fi transpus si intr-un exemplu de bune practice demn de urmat, putand fi ulterior, multiplicat cu usurinta astfel incat sa putem previziona o crestere a dorintei persoanelor de a se indrepta catre dezvoltarea si certificarea unor competente si aptitudini, favorizand dezvoltarea ocuparii inclusiv pe cont propriu si a dezvoltarii mediului de afaceri.
  2. Serviciile de mediere a muncii si formarea pentru GT, se vor realiza in corelare cu nevoile si cerintele pietei muncii, generand astfel o forta de munca cu un grad ridicat de calificare si specializare, favorizand astfel incadrarea pe un loc de munca care necesita competente/abilitati specifice, orientarea catre dezvoltarea pe cont propriu a unei afaceri/dezvoltarea mediului de afaceri, lucru care va conduce la reducerea disparitatilor sociale. Aceste activitati au ca rezultat imbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, profesionale si non-profesionale, (inclusiv in sistem informal, non-formal), in vederea cresterii gradului de incadrare si corelare cu nevoile pietei muncii, aflata intr-o permanenta evolutie. Toate aceste REZULTATE vor avea implicatii pozitive in cresterea si dezvoltarea mediului de afaceri, asigurarea sustenabila a locurilor de munca si scaderea somajului, asupra mediului macroeconomic la nivel regional si implicit national.
  3. Vor fi infiintate intreprinderi care vor produce plus valoare si vor genera venituri la bugetul statului. Cresterea incasarii taxelor si impozitelor la bugetul de stat (contributii salariale, impozit pe venit, impozit pe profit, impozit dividende etc.), datorita cresterii competitivitatii persoanelor din grupul tinta, ca urmare a participarii la activitatile proiectului, care vor forma antreprenori, reprezentanti ai mediului de afaceri, aducand astfel o valoare adaugata in cresterea gradului de productivitate al intreprinderilor in care vor activa, si ca urmare a taxelor si impozitelor platite catre bugetele statului. Acest tip de activitati are implicatii pozitive, pe termen lung, in cresterea gradului de ocupare si scaderea gradului de somaj in regiune, cat si impact asupra dezvoltarii pietei economice, ca urmare a cresterii numarului de persoane inserate pe piata muncii si angajate, datorita numarului de afaceri infiintate si dezvoltate, la nivel local si regional.
  4. Vor exista sanse mult mai mari de angajabilitate si pentru tinerii din grupul tinta care nu vor fi beneficiari ai unui plan de afaceri castigator al concursului de proiecte, datorita cresterii gradului de dezvoltare profesionala si a calificarilor obtinute in urma paticiparii la cursuri. Acestia vor avea sanse reale sa ocupe unele dintre locurile nou create in cadrul intreprinderilor nou infiintate sau in urma organizarii evenimentelor de mediere. Intreprinderile nou infiintate vor angaja un numar minim de 10 persoane care la randul lor vor genera plus-valoare prin activitatile desfasurate si contributiile salariale platite la bugetul statului si la bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale. Acest lucru se va rasfrange in randul familiilor acestor persoane, datorita cresterii nivelului veniturilor care vor fi aduse in gospodarie si in cadrul familiilor. O parte din GT va fi de sex feminin, fapt ce va duce la promovarea egalitatii de gen intre barbati si femei si iar faptul ca 20.59% din Gt este din mediul rural va duce la armonizarea disparitatilor dintre mediul urban si mediul rural.
  5. Diversitatea interventiilor raspunde nevoilor concrete de ocupare (cresterea gradului de specializare, angajabilitate si angajare pe cont propriu), dar se rasfrange pe termen mediu si lung la nivelul familiei/gospodariei si comunitatii. Fiecare om devine o resursa pentru familie si comunitate ceea ce asigura caracterul sustenabil si de durata al interventiilor. ln contextul nevoilor si caracteristicilor socio-economice ale judetelor din regiunea de implementare si al prioritatilor politicilor educationale promovate la nivel european, proiectul asigura implementarea unor solutii inovative de crestere a numarului de tineri NEETs someri reintegrati in societate, respectiv asigurarea unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor/ beneficiarilor si ale unei abordari incluzive, in concordanta cu OS.1.1 si OS 1.2, sustinand initiativele eficiente, durabile si sustenabile orientate spre dezvoltarea/ imbunatatirea competentelor profesionale ale resurselor umane locale si a competitivitatii economice, precum si cresterea responsabilitatii sociale privind educatia si formarea la nivel national. Complementaritatea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului a fost gandita sa sprijine indeplinirea indicatorilor de program stabiliti prin POCU 2014-2020, dar si implementarea prevederilor altor documente strategice nationale si europene care vizeaza formarea profesionala a tinerilor NEETs, promovarea educatiei incluzive, adaptarea traseului educational si a carierei profesionale la schimbare, cresterea calitatii educatiei si formarea profesionala sustenabila si valorificarea potentialului resursei umane locale/judetene/regionale. Cresterea participarii si ocuparii pe piata muncii va antrena, la randul sau, cresterea veniturilor si va genera crestere economica aditionala. Conform statisticilor si datelor, rata somajului scade pe masura ce gradul de educatie si pregatire pe piata muncii creste. Prin imbunatatirea pregatirii si competentelor, se va asigura o integrare pe termen lung pe piata muncii, reducandu-se considerabil riscul ca participantii la proiect sa fie exclusi in viitor.Dezvoltarea de noi afaceri va genera cresterea veniturilor la bugetul local al UAT-urilor din regiune, venituri care pot fi apoi reinvestite in comunitate