UE
GR
IS

Modalitate de înscriere

by x99bing

Înregistrarea în SPO

Pentru a putea beneficia de măsuri active de ocupare finanțate din Fondul Social European 2014-2020, tinerii NEETs trebuie să fie înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).

Înregistrarea în SPO se poate face online sau direct la sediul AJOFM sau la sediile Agențiilor Locale de Ocupare a Forței de muncă.

Pașii ce trebuie urmați sunt:

 1. Pregătirea documentelor necesare înregistrării la AJOFM
 2. Cerere – model tipizat
 3. Copie CI
 4. Acte de studii și calificare
 5. Carnet de muncă (după caz) sau Curriculum Vitae format Europass
 6. Declarație pe proprie răspundere privind sănătatea în muncă/ Adeverință medicală că este apt de muncă
 7. Acord GDPR

ATENȚIE! Dacă doriți înscrierea în Proiectul nostru, va trebui să specificați în Acordul GDPR că sunteți de acord cu transmiterea datelor Dvs către ASOCIAȚIA ASURA – COD SMIS 153976

Solicitați Reprezentanților AJOFM ca pe adeverința de înscriere sa fie menționată și categoria de profilare.

 • Alegerea tipului de serviciu (Înregistrarea ca șomer fără indemnizație sau Acordarea indemnizației de șomaj
 • Completarea formularului cu datele personale
 • Încărcarea/depunerea documentelor suport solicitate la punctul 1.
 • Trimiterea cererii (se obține un număr de înregistrare al cererii cu care se poate verifica statusul cererii ulterior).

Ca urmare a înregistrării la SPO, tinerii NEETs vor beneficia de servicii de profilare, în urma carora vor fi încadrati în una dintre cele 4 categorii din punct de vedere al ocupabilități.

ATENȚIE! Dacă sunteți deja înregistrat la AJOFM, verificați ca pe Adeverința emisă de AJOFM să fie înscrisă și categoria de profilare. În caz contrar va trebui să solicitați AJOFM reemiterea Adeverinței cu această informație.

DEPUNEREA CANDIDATURII LA GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

DOSARUL DE CANDIDATURĂ la grupul țintă al proiectului trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele:

 1. Cerere de înscriere în proiect (original)
 2. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 – secțiunea A (original)
 3. Cartea de identitate (copie),
 4. Certificatul de naștere (copie),
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) (copie)
 6. Diplomă de studii absolvite (10 clase/ 12 clase/Bacalaureat/ Licență/ Masterat) (copie)
 7. Declarație privind apartenența la grupuri vulnerabile (pentru persoanele de etnie romă)
 8. Declarație privind consimțământul parental (pentru persoanele sub 18 ani)
 9. Declarație privind evitarea dublei finanțări

ATENȚIE! Persoana înscrisă la activitățile Proiectului”Viitorul sună bine!” NU mai poate participa și la activitățile derulate în cadrul altui proiect similar.

Completarea dosarelor de candidatură se va face sub directa îndrumare a Experților noștri, fiecare candidat va prezenta documentele în original Expertilor noștri

CONTACT ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII viitorulneets@asociatia-asura.ro

 Verificarea eligibilității

Experții noștri vor completa o fisa de eligibilitate pentru fiecare candidat in parte. Pentru a fi eligibil Candidatul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții obligatorii la data înscrierii:

 • Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani
 • Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare Sud Est
 • Să nu fie angajat și/sau să nu fie înscris la un program de educație sau curs de formare profesională
 • Să fie înregistrat și profilat la AJOFM

Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiții din cele prezentate mai sus conduce la respingerea dosarului de candidatură și declararea Candidatului ca fiind neeligibil.

În vederea verificării eligibilității, Candidatul va depune o Cerere de înscriere în proiect însoțită de Cartea de identitate și, dovada înscrierii la AJOFM, după cum urmează:

 1. Dacă este deja inscrisi la AJOFM, vor prezenta documentul justificativ si vor completa si furniza reprezentanților proiectului si celelalte documente componente ale dosarului de candidatura (punctele 2-8 de la dosarul de candidatură).
 2. Dacă NU este înscris la AJOFM, dar intenționează acest lucru va furniza documentele justificative în termen de maximum 2 săptămâni de la data înscrierii în proiect (termenul poate fi prelungit în cazul în care în implementare se constată ca procesul de înregistrare/ profilare la AJOFM necesita o perioadă mai lungă de timp). În acest caz, verificarea eligibilității se va face după primirea documentelor justificative privind înregistrarea la AJOFM.

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Ca urmare a finalizării etapei de depunere a dosarelor de candidatură la grupul țintă, Reprezentanții proiectului vor demara procedura de selecție a 374 de persoane tineri NEETs, în ordinea înscrierii, avându-se în vedere următoarele criterii de selecție:

 • persoana este eligibila pentru participare la activitățile proiectului
 • dosarul de candidatură este complet
 • 115 din persoanele selectate să fie încadrate prin SPO in nivel de ocupabilitate C și D.
 • 70 din persoanele selectate să fie încadrate prin SPO in nivel de ocupabilitate A (usor ocupabil)
 • 77 din persoanele selectate să fie din mediul rural
 • 39 din persoanele selectate să fie de etnie Roma
 • 88 din persoanele selectate să fie șomeri de lungă durată, din care 7 de etnie romă și 13 din mediul rural