UE
GR
IS

Beneficii

by x99bing

Masurile propuse vor genera beneficii pentru persoanele din grupul tinta, precum:

 • 420 tineri NEETs vor fi informati si constientizati cu privire la necesitate si importanta formarii profesionale si a angajarii, inclusiv a
 • angajarii pe cont propriu,
 • 304 tineri NEETs din categoriile de ocupabilitate B, C si D vor participa la cursurile de formare profesionala, din care 304 tineri -curs
 • Competente TIC, 154 tineri -cursuri de nivel 2, iar alti 70 tineri NEETs din categoria de ocupabilitate A vor participa la cursuri de formare
 • profesionala in antreprenoriat.
 • 374 tineri NEETs vor fi mediati pe piata muncii, din care minim 162 (peste 43%) isi vor gasi un loc de munca (inclusiv prin ocupare pe
 • cont propriu),
 • 70 tinerii NEETs din categoria de ocupabilitate A-usor ocupabil vor beneficia de serviciile de dezvoltare a antrenoriatului, iar 10 dintre
 • acestia isi vor putea infiinta intreprinderi

Masurile propuse vor genera beneficii pentru societate:

 • Dezvoltare din punct de vedere socio – profesionala a tinerilor NEETs
 • Cresterea incasarii taxelor si impozitelor la bugetul de stat (impozite pe salarii, contributii salariale, impozit pe venit, impozit pe profit, etc.), datorita cresterii competitivitatii resursei umane ca urmare a participarii la activitatile proiectului (resursa umana ce va aduce un plus in cresterea gradului de productivitate al intreprinderilor in care tinerii NEETs vor activa)
 • Dezvoltarea economica a mediului de afaceri prin infiintarea a minim 10 noi intreprinderi, de catre tinerii NEETS care vor participa la activitatile proiectului.
 • Dezvoltarea masurilor si a instrumentelor pentru informarea, promovarea, cultivarea si sustinerea temelor orizontale (dezvoltare durabila, egalitate de sanse,non-discriminare, Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale).
 • Dezvoltarea masurilor si a instrumentelor pentru informarea, promovarea, cultivarea si sustinerea temelor secundare (Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, Inovare sociala, Imbunatatirea accesabilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, Nediscriminarea).