UE
GR
IS

Despre NEET’s

by x99bing

Termenul NEET se folosește pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare

Tânăr neets – definiție

este definit ca persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 29 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

Acronimul “NEET” provine din limba engleză (“Not in Education, Employment or Training”), și definește tinerii care nu urmează o formă de învățământ, nu sunt integrați în câmpul muncii și nu au nicio pregătire profesională.

Conceptul a fost folosit la scară largă ca indicator pentru politicile orientate către tineret cu privire la ocupare, educație, formare și, de asemenea, incluziune socială în cele 28 de state membre ale UE, începând cu 2010.

Categoria NEET a fost pentru prima dată menționată în mod expres în discuțiile politice europene în cadrul inițiativei emblematice „Tineretul în mișcare” a Strategiei Europa 2020. Termenul viza categoria de vârstă 15-24 de ani, fiind ulterior extinsă pentru a cuprinde persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani. Conceptul este acum inclus la nivel central în discursul politic la nivelul UE. În prezent, 14,2 % din populația în vârstă de 15-29 de ani face parte din categoria NEET.

În aprilie 2013, a fost adoptată propunerea Comisiei Europene adresată Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare a unei Garanții pentru tineret în toate statele membre. Reducerea numărului de persoane NEET este un obiectiv politic explicit al Garanției pentru tineret. Această inițiativă urmărește să garanteze că toți tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani beneficiază de o ofertă de bună calitate în materie de ocupare , de educație continuă, de ucenicie sau de stagiu, în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la încheierea formării. Introducerea Garanției pentru tineret în statele membre, prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, a contribuit la îmbunătățirea situației din teren, reducând numărul persoanelor NEET.

Mai recent, la 7 decembrie 2016, Comisia Europeană a lansat inițiativa Investiția în tinerii Europei, un efort reînnoit de sprijinire a tinerilor. Având în vedere impactul pozitiv al garanției pentru tineret până în prezent, Comisia dorește să stimuleze și să extindă finanțările disponibile pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor până în 2020, pentru a încuraja mobilizarea mai eficientă a tinerilor. 

ȘOMER DE LUNGĂ DURATĂ

se definește ca persoana care este șomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani.